Bildbeskrivning: En bild av Pridepodden-logotypen. Den visas i stora bokstäver "PRIDEPODDEN". I varje brev finns en angiven HBTQ+-flagga.

 

logga (2).png

berättelser av och med HBTQ+-personer

 

Pridepodden är ett projekt som jag, Sara Aus, driver ideellt på egen hand. Projektet är skapat för att synliggöra och lyfta HBTQ+-personers livssituationer. Pridepodden är till för personer i alla åldrar oavsett etnicitet, kön/icke-kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, funktionsvariation, religionstillhörighet och tro samt klass och social tillhörighet.

 

Pridepodden består av två plattformar — en podcast där det fokuseras på berättelser av och med HBTQ+-personer samt en hemsida där besökarna främst hänvisas till olika länkar där de kan få hjälp, stöd och information om HBTQ+. Det finns även länkar och tips till bland annat föreningar, organisationer, bloggar och videoklipp som rör HBTQ+. Det finns också textversioner tillgängliga till några avsnitt av podcasten.

 

All medverkan i podcasten sker på personernas egna villkor. De skapar sitt eget avsnitt, de kan berätta själva eller samtala med andra och vara anonyma. I varje avsnitt kommer ni få höra en eller flera HBTQ+-personer som berättar en historia från deras liv eller om ett specifikt tema som valts ut för just det avsnittet. Det finns också texter med samma innehåll av de som inte kan eller inte vill vara med i podcasten av olika skäl, som till exempel integritet. De kan maila in sitt innehåll anonymt eller under pseudonym.

 

Målet är att projektet ska bli ett tryggt intersektionellt forum med stor mångfald och representation, med internationellt och flerspråkigt innehåll så att fler ska kunna ta del av budskapet. Materialet ska finnas tillgängligt i flera olika format så att även hörselskadade och döva samt personer med synnedsättning och personer med lässvårigheter ska kunna ta till sig innehållet.

 
 

 

Avsnitten är tillgängliga på:
SoundCloud: https://soundcloud.com/pridepodden
Acast: https://www.acast.com/pridepodden
iTunes: https://itunes.apple.com/se/podcast/pridepodden/id1187731512?mt=2

Podcastens på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/pridepodden/?ref=nf
Instagram: https://www.instagram.com/pridepodden/
Twitter: https://twitter.com/pridepodden

Kontakt: pridepodden@gmail.com

Med vänliga hälsningar,

Sara Aus

 


Grundare & ansvarig utgivare - Sara Aus

Alla rättigheter förbehållna